top of page

CV

DOÇENTLİK BAŞVURULARI İÇİN TEMEL ALANLAR İLE İLGİLİ OLARAK KABUL EDİLEN İNDEKSLER KAPSAMINDAKİ (SCI VE SCI-EXPANDED) DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA YAYIM İÇİN KABUL EDİLMİŞ ARAŞTIRMA MAKALESİ, YURTDIŞI DERLEME, VAKA TAKDİMİ,

EDİTÖRE MEKTUP:

 

 1. KOCABAŞ E, ERMERTCAN AT, BİLAÇ C, BİLAÇ DB, TEMİZ P. Nonsyndromic multiple basal cell carcinomas successfully treated with imiquimod 5% cream. Cutan Ocul Toxicol. 2010; 29:300-2.

 2. OZTÜRK F, KOCABAŞ E, ERTAN P, ERMERTCAN AT.Terra Firma Dermatosis. Cutan Ocul Toxicol. 2010; 29:303-5.

 3. ERMERTCAN AT, ESKIIZMIR G, GENÇOĞLAN G, GÜNAY Ü, KOCABAŞ E, TEMİZ P. Lentigo Malignant Melanoma Presenting With Cutaneous Horn. Dermatol Surg. 2010;36:1759-62.

 4. KOCABAŞ E, GENÇOĞLAN G, OZTÜRK F, TÜREL ERMERTCAN A. Halo Angioma: A New Clinical and Dermoscopical Description. Eur J Dermatol. 2011;21:617-8.

 5. ÇOBAN M, KOCABAŞ E, TEMİZ P, ERTAN P, ERMERTCAN AT. Papulovesicular Eruption Located on the Face and Extremities in a Child. Diagnosis: Hydroa Vacciniforme. Indian J Dermatol. 2011;77:627-8.

 6. KOCABAŞ E, TÜREL ERMERTCAN A, AKINCI S, TEMİZ P, GÜNDÜZ K. Primary cutaneous CD30-positive large cell lymphoma in a 16-year-old girl. Int J Dermatol. 2012; 51:1353-8.

 7. GOLCUK Y, VELİBEY Y, GONULLU H, SAHİN M, KOCABAS E. Acute toxic fulminant myocarditis after a black widow spider envenomation: Case report and literature review. Clinical Toxicology 2013; 51:191-192.

 

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALESİ, YURTİÇİ DERLEME, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP:

 

 1. ÖZTÜRKCAN S, KOCABAŞ E. Pigmentasyon Bozukluklarında Kamuflaj. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji; Erkek Kozmetolojisi Özel Sayısı. 2010;3(1):56-60.

 2. KOCABAŞ E, GENÇOĞLAN Ğ, ERMERTCAN A.T. Sistemik Kortikosteroidler. Türkiye Klinikleri; Dermatolojide Kullanılan Sistemik İmmünmodülatör ve Antiproliferatif İlaçlar Özel Sayısı. 2014;7(2): 1-6. 

 

 

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

 

 1. YALÇIN GÖLCÜK, HAYRIYE GÖNÜLLÜ, MUSA ŞAHİN, ENGİN KOCABAŞ. A Case of Latrodectus Tredecımguttatus. Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, 19-22 September 2012, Antalya, Abstract Book, p:134. (Üçüncülük Ödülü)

 

 

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

 1. 1. ÖZTÜRKCAN S, ESER E, TÜREL ERMERTCAN A, ŞAHİN MT, KOCABAŞ E, AYDIN N. Akne vulgaris hastalarında uygulanan tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkileri ışık dolgusu. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 5-7 Nisan 2007, İZMİR. Kongre Özet Kitabı, s: 159.

 2. KOCABAŞ E, TÜREL ERMERTCAN A, BİLAÇ C, BAYRAKTAR BİLAÇ D, TEMİZ P. %5 imikimod krem ile tedavi edilen multipl bazal hücreli kanser olgusu dudak dolgusu. V. Ege Dermatoloji Günleri, 7-11 Mayıs 2009, BODRUM. Kongre Özet Kitabı, s: 31.

 3. TÜREL ERMERTCAN A, ESKİİZMİR G, GENÇOĞLAN G, GÜNAY Ü, KOCABAŞ E, TEMİZ P. Kutanöz horn oluşumu ile tanı alan lentigo malign melanom olgusu. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi, 26-30 Mayıs 2010, Çeşme-İZMİR. Kongre Özet Kitabı, s: 27.

 4. ÖZTÜRK F, KOCABAŞ E, ERTAN P, TÜREL ERMERTCAN A. Terra firma-forme dermatozlu bir olgu sunumu. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi, 26-30 Mayıs 2010, Çeşme-İZMİR. Kongre Özet Kitabı, s: 27.

 5. KOCABAŞ E, GENÇOĞLAN G, ÖZTÜRK F, TÜREL ERMERTCAN A. Halo anjiom: Klinik ve dermoskopik bulgular. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010, Belek-ANTALYA. Kongre Özet Kitabı, s: 76.

 6. ÇOBAN M, KOCABAŞ E, TEMİZ P, ERTAN P, TÜREL ERMERTCAN A. Nadir görülen bir fotodermatoz: Hidroa vaksiniforme. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010, Belek-ANTALYA. Kongre Özet Kitabı, s: 193.

 7. KOCABAŞ E, TÜREL ERMERTCAN A, AKINCI S, TEMİZ P, GÜNDÜZ K. Primer kutanöz CD30 pozitif büyük T hücreli lenfomalı pediatrik olgu sunumu kozmetik uygulama. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010, Belek-ANTALYA. Kongre Özet Kitabı, s: 201.

 8. KOCABAŞ E, TÜREL ERMERTCAN A, GÜNDÜZ K. Dini geleneklere bağlı gelişen traksiyonel alopesiler: Klinik ve dermoskobik bulgular. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2014, Kemer-ANTALYA. Kongre Özet Kitabı, s:130.

 

 

   

  

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI SEMPOZYUM VEYA KONGRELER:

 

 1. KOCABAŞ E. Akne vulgaris hastalarında uygulanan tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkileri. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 5-7 Nisan 2007, İZMİR.  

 2. KOCABAŞ E. Örümcek ısırması sonrası gelişen AGEP (Acut Generalised Exanthematous Pustulosis) olgusu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Serbest Bildiri), 14-18 Ekim 2008, KONYA.

 3. KOCABAŞ E, Dini geleneklere bağlı gelişen traksiyonel alopesiler: Klinik ve dermoskobik bulgular. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Serbest Bildiri), 21-25 Ekim 2014, Kemer-ANTALYA.

bottom of page